Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawa wewnętrznego TBSP UJ

Statut

Statut TBSP UJ z dnia 14 października 2019 r. 

Regulaminy

Regulamin finansowania Kół Naukowych zrzeszonych w TBSP UJ 

Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie (załącznik nr 5 do Regulaminu finansowania)

Regulamin Sądu TBSP UJ

Regulamin Posiedzeń Zarządu TBSP UJ

Regulamin Inwentarza TBSP UJ

Regulamin Czasopisma TBSP UJ

Uchwały finansowe Zarządu

Uchwała październikowa 2018

Uchwała listopadowa 2018

Uchwała styczniowa 2019

Uchwała marcowa 2019

Uchwała kwietniowa 2019

Uchwała majowa 2019

Uchwała lipcowa 2019

Uchwała październikowa 2019

Uchwała listopadowa 2019

Uchwała styczniowa 2020

Uchwała lutowa 2020

Uchwała lipcowa 2020

Uchwała wrześniowa 2020

Uchwała listopadowa 2020

Uchwała marcowa 2021

Uchwała kwietniowa 2021

Uchwała majowa 2021

Uchwała lipcowa 2021

Uchwała sierpniowa 2021

Uchwała sierpniowa odrębna 2021

Uchwała grudniowa 2021

Uchwała styczniowa 2022

Uchwała styczniowa odrębna 2022

Uchwała marcowa nr 1 2022

Uchwała marcowa nr 2 2022

Uchwała kwietniowa 2022

Uchwała kwietniowa odrębna 2022

Uchwała czerwcowa 2022

Uchwała czerwcowa odrębna 2022

Uchwała wrześniowa 2022

Uchwała wrześniowa odrębna nr 1 2022

Uchwała wrześniowa odrębna nr 2 2022

Uchwała październikowa 2022

Uchwała październikowa odrębna 2022

Uchwała listopadowa 2022

Uchwała marcowa nr 1 2023

Uchwała marcowa nr 2 2023

Uchwała lipcowa 2023

Uchwała lipcowa odrębna nr 1 2023

Uchwała lipcowa odrębna nr 2 2023

Uchwała grudniowa 2023

Uchwała lutowa 2024

Uchwała marcowa 2024

Zarządzenia finansowe Prezesa

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ nr F/3/2023

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ nr F/5/2023

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ nr F/6/2023

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ nr F/1/2024

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Koła Naukowego Kryminalistyki do TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Koła Naukowego Prawa Budowlanego i Nieuchomości do TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ  z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przywrócenia Koła Naukowego Prawa Ustrojowego i Porównawczego TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zawieszenia Koła Naukowego Prawa Chińskiego i Kultury Chińskiej TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zawieszenia Koła Naukowego Polityki Gospodarczej TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego Członków Komisji Wyborczej TBSP UJ

Uchwała z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej TBSP UJ

Uchwała w sprawie ustalenia limitów na projekty organizowane przez Koła Naukowe zrzeszone w TBSP UJ

Uchwała Zarządu TBSP UJ z dnia 2 lutego 2020 r. dotycząca zmian w polskim sądownictwie

Uchwała Prezydium TBSP UJ w sprawie organizacji projektu wspólnego TBSP UJ nr 1/2019 wraz z załącznikiem

Uchwała Prezydium TBSP UJ w sprawie organizacji projektu wspólnego TBSP UJ nr 1/2020 wraz z załącznikiem

Zarządzenia niefinansowe Prezesa

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ 4/17 w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej 

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ 1/19 w sprawie ogłoszenia wyborów do Kolegium Redakcyjnego IPP TBSP UJ

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/1/2020 w sprawie wyznaczania terminów posiedzień zwyczajnych Zarządu TBSP UJ

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/2/2020 w sprawie ustalenia wzoru Ankiety Koła Naukowego 

Załącznik do Zarządzenia Prezesa TBSP UJ NF/2/2020 wzór Ankiety Koła Naukowego

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/3/2020 w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń Zarządu  TBSP UJ w roku akademickim 20/21

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/1/2021 w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń Zarządu  TBSP UJ w roku akademickim 21/22

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/3/2023 w sprawie zmiany terminu posiedzenia Zarządu TBSP UJ

​Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/4/2023 w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń zwyczajnych  Zarządu TBSP UJ w lipcu, sierpniu i wrześniu 2023 r.

​Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/5/2023 w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń zwyczajnych  Zarządu TBSP UJ w roku akademicki 2023/2024

​Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/6/2023 w sprawie zmiany terminu posiedzenia zwyczajnego Zarządu TBSP UJ w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Prezesa TBSP UJ NF/1/2024 w sprawie zmiany terminu posiedzenia zwyczajnego Zarządu TBSP UJ w marcu 2024r.

Zarządzenia Wiceprezesa ds. organizacyjnych

Zarządzenie Wiceprezesa ds. organizacyjnych nr 1/17

Załącznik do Zarządzenia Wiceprezesa ds. organizacyjnych nr 1/17 (cennik)

Uchwała Sądu TBSP UJ z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów

Uchwała Sądu TBSP UJ z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów

Postanowienie Sądu z 16 grudnia 2020 r. w sprawie interpretacji Statutu TBSP UJ, na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Sądu TBSP UJ

Postanowienie Sądu z 4 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Członków Prezydium

Postanowienie Sądu z 15 maja 2019 r. w sprawie limitów dot. konkursów przedmiotowych

 

Obwieszczenie dotyczące wyborów uzupełniających na członków redakcji Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ

Obwieszczenie dotyczące wyborów na członków redakcji Przeglądu Prawniczego TBSP UJ na lata 2022-2023

Obwieszczenie dotyczące wyborów uzupełniajacych sędziów Sądu koleżeńskiego TBSP UJ na rok 2021/2022

Obwieszczenie dotyczące wyborów sędziów Sądu koleżeńskiego TBSP UJ na rok 2021/2022

Obwieszczenie dotyczące wyborów na członków prezydium TBSP UJ 2021/2

Obwieszczenie dotyczące wyborów członków prezydium TBSP UJ

Obwieszczenie dotyczące wyborów uzupełniających na członków redakcji Przeglądu Prawniczego TBSP UJ na rok 2020/2021

Obwieszczenie dotyczące wyborów sędziów Sądu koleżeńskiego TBSP UJ na rok 2020/2021

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej dot. wyborów na Członków Prezydium TBSP UJ na rok 2020/2021