Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organy TBSP UJ

Prezydium TBSP UJ

Kontakt z członkami Prezydium i innymi osobami pełniącymi funkcję organów Towarzystwa jest możliwy tutaj.

Prezes TBSP UJ
Karol Koznanecki

I Wiceprezes
Aleksandra Karlińska

Wiceprezes ds. finansowych
Jakub Hebda

Wiceprezes ds. organizacyjnych
Monika Grochowska

Wiceprezes ds. wydawniczych
Dominik Wzorek

Sekretarz
Martyna Kocoń

Zarząd TBSP UJ

Zarząd składa się z członków Prezydium i Przewodniczących Kół Naukowych zrzeszonych w Towarzystwie.

Sąd TBSP UJ

Sąd TBSP UJ jest organem sądowniczym i kontrolnym Towarzystwa. W jego skład wchodzi 3 sędziów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg procedur wyborczych i przestrzeganie aktów prawa wewnętrznego TBSP UJ.

Skład Sądu TBSP UJ:

Prezes Sądu: Paweł Kośka

1. Sędzia: Bartosz Ostafin

2. Sędzia: Łukasz Przysiewkowski

Redakcja TBSP UJ

Redakcja jest organem Towarzystwa, który odpowiada za wydawanie Przeglądu Prawniczego. W jej skład wchodzi 12 członków, którzy zajmują się procedurą wydawniczą. Stałym członkiem Redakcji jest Wiceprezes ds. wydawniczych, który sprawuje funkcję Redaktora Naczelnego. 

Kurator TBSP UJ

Kuratorem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od lipca 2022 roku jest prof. dr hab.
Monika Florczak-Wątor, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego. Pani profesor jest autorką ponad 120 publikacji naukowych i kierowniczką kilku projektów badawczych, również o charakterze międzynarodowym.

Pani Profesor jest niezwykle cenioną wykładowczynią akademicką, co potwierdza otrzymanie przez Nią pięciokrotnie nagrody JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej oraz również pięciokrotnie - nagrodę JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej przyznawaną w oparciu o wyniki ankiet studenckich.