Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Działalność

Przegląd Prawniczy TBSP UJ (PP TBSP UJ) jest półrocznikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie elektronicznej. Czasopismo publikuje artykuły z dziedziny prawa oraz innych dziedzin, w szczególności z ekonomii, filozofii, socjologii, historii oraz psychologii, oraz teksty niebędące artykułami naukowymi, w szczególności sprawozdania z konferencji, eseje czy przeglądy orzecznictwa.

Czasopismo przyjmuje artykuły w naborze ciągłym. Szczegółowe zasady publikowania w PP TBSP UJ określa Regulamin.

Aktualny skład Redakcji Czasopisma

Dominik Wzorek - Redaktor naczelny

Bartłomiej Krupowicz - Zastępca redaktora naczelnego

 

Członkowie i członkinie redakcji:

 

Karolina Chowaniec

Halina Jagielska

Mateusz König

Kinga Liszka

Maciej Aureliusz Nycz

Wiktoria Pomykalska

Patryk Wilk

Natalia Witosza

 

Skład Rady Naukowej

Członkowie z Polski

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor 

Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

Prof. dr hab. Dorota Malec

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

 

Członkowie zagraniczni

Prof. Dr. Kirk W. Junker (Universität zu Köln)