Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwacja sal

Wszelkie informacje konieczne do rezerwacji sal przez Koła Naukowe zrzeszone w Towarzystwie

Odwiedzamy System Rezerwacji Sal UJ i logujemy się tak, jak to robimy na USOS-ie i:w kolumnie z lewej strony znajdujemy "Wyszukiwanie sal" i wybieramy odpowiednie budynki i sale. Budynki Wydziału są na I Kampusie  (Olsza, Novum), II Kampusie (Krupnicza 33a), Rynku Głównym (Pałac Larischa).

Następnie w jednostce organizacyjnej szukamy "Wydział Prawa i Administracji", wybieramy budynek z listy, wybieramy numer sali (w nawiasie mamy pojemność sali; nie wybieramy mniejszych sal, ponieważ są tam najczęściej seminaria, czasami są to też czyjeś gabinety).

Na końcu wybieramy puste pole, które symbolizuje okno czasowe rezerwacji przez nas sali(pamiętajmy, że pomiędzy zajęciami najlepiej gdyby była 15-minutowa przerwa).


UWAGA!

Nie możemy rezerwować sal 203 i 209 w budynku przy ul. Krupniczej 33a, sal 200,209,217,221,300 w Pałacu Larischa (Bracka 12) oraz sali 1 w Collegium Wróblewskiego (ul.Olszewskiego 2).
Rezerwacja Sali Audytoryjna w Pałacu Larischa możliwa jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

Następnie wybraną salę wpisujemy we wniosku (razem z datą, nazwą Koła, godzinami itd.). Najważniejsze jest uzupełnienie osoby odpowiedzialnej, która będzie mogła odebrać klucz i będzie odpowiedzialna osobiście za salę. Uzupełnione dane proszę pogrubić (dla większej przejrzystości).

W zakładce dokumenty znajdują się:

Wzór wniosku o jednorazową rezerwacje (składamy w przypadku organizacji wydarzenia odbywającego się tylko raz)
Wzór wniosku o rezerwację stałą (cotygodniową  - zajęcia dydaktyczne).
W przypadku organizacji konferencji, spotkania otwartego z udziałem gościa itp. należy skorzystać z wniosku o jednorazową rezerwacje oraz formularza rezerwacji pomieszczeń na WPiA UJ.

Przy rezerwacji większej liczby sal jednocześnie, należy złożyć jeden wniosek na osobnych arkuszach 

Wypełniony wniosek wysyłamy mailem do Wiceprezesa ds. organizacyjnych:
organizacyjny.tbsp@uj.edu.pl
UWAGA! Wniosek MUSI być w formie .doc (edytowalnej)!


Później oczekujemy na decyzję Dziekanatu odnośnie rezerwacji sali. O takiej decyzji informuje Wiceprezes ds. organizacyjnych. Wnioski, które uzyskały akceptację, należy odebrać z teczki TBSP UJ, która znajduje się w Księgarni Prawniczej w Collegium Wróblewskiego (ul.Olszewskiego 2).

Odebrany wniosek (oryginalny) należy okazać portierowi przed pobraniem klucza do sali.

O dostępność sal należy pytać u Administratorów danego budynku, czyli:
1) w Auditorium Maximum - maximum@uj.edu.pl
2) w Collegium Novum - mariola.grylewicz@uj.edu.pl

Należy pamiętać, że rezerwacja sal w tych dwóch budynkach wiąże się z kosztami, które ponosi dana jednostka organizacyjna UJ. Wynika to z Zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 23 maja 2013 roku. Koła Naukowe obowiązuje stawka dydaktyczna, czyli 0,20 zł za metr kwadratowy za godzinę. Poniżej znajdziesz sale, które możemy wynająć wraz z kosztami, które obowiązują Koła Naukowe.

Collegium Novum UJ

Aula - 45,53 zł za godzinę
sala 30 - 20,59 zł za godzinę
sala 52 - 34,54 zł za godzinę
sala 55 - 18,03 zł za godzinę

Auditorium Maxiumum UJ

Aula Mała - 100 miejsc; 27,98 zł za godzinę
Aula Średnia A - 134 miejsca; 25,90 zł za godzinę
Aula Średnia B - 134 miejsca; 25,90 zł za godzinę
Sala Wystawowa A - 140 miejsc; 44,19 zł za godzinę
Sala Wystawowa B - 140 miejsc; 44,19 zł za godzinę
Aula Duża A - 578 miejsc; 126,49 zł za godzinę
Aula Duża B - 578 miejsc; 126,49 zł za godzinę
Sala Seminaryjna - 80 miejsc; 35,14 zł za godzinę
Sala Konferencyjna - 60 miejsc; 24,80 zł za godzinę

Istnieje możliwość połącznia sal A i B w jedną. Koszt wynajmu należy wówczas zsumować. 

Należy pamiętać, że korytarze pod przerwy kawowe są liczone osobno!
W Collegium Novum jest to 125 zł za jedno piętro za dzień.
W Auditorium Maximum jest to 225 zł za godzinę.
Po uzyskaniu dofinansowania, a na co najmniej tydzień przed wydarzeniem, należy złożyć formularz rezerwacji sal, którego wzór znajdziesz w zakładce dokumenty.
Rozliczenie wynajmu sali odbywa się w systemie SAP, czyli następuje bez udziału studentów.

 

 

 

Rezerwacja Sal Reprezentacyjnych WPiA UJ w Pałacu Larischa (Bracka 12) wygląda następująco.

Po pierwsze należy udać się do portierni Pałacu Larischa i spytać, czy w danym terminie Sale są dostępne.
Następnie należy złożyć wniosek do Dziekana WPiA UJ za pośrednictwem kierownika administracyjnego WPiA UJ (mgr Krzysztof Kopacz email: krzysztof.kopacz@uj.edu.pl) o wyrażenie zgody na zorganizowanie wydarzenia w Salach Reprezentacyjnych. W razie uzyskania zgodny podpisany dokument należy zanieść do portierni w Pałacu Larischa.