Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualna lista Kół Naukowych zrzeszonych w TBSP UJ

 1. KN Administratywistów TBSP UJ
 2. KN Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ
 3. KN Cyberlaw TBSP UJ
 4. KN Filozofii Prawa TBSP UJ
 5. KN Historii Doktryn TBSP UJ
 6. KN Historii Państwa i Prawa TBSP UJ
 7. KN Kryminologii TBSP UJ
 8. KN Logiki TBSP UJ
 9. KN Polityki Gospodarczej i Publicznego Prawa Gospodarczego TBSP UJ
 10. KN Postępowania Cywilnego TBSP UJ
 11. KN Postępowania Karnego TBSP UJ
 12. KN Prawa Amerykańskiego TBSP UJ
 13. KN Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ
 14. KN Prawa Kanonicznego TBSP UJ
 15. KN Prawa Karnego TBSP UJ
 16. KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ
 17. KN Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ
 18. KN Prawa Podatkowego TBSP UJ
 19. KN Prawa Pracy TBSP UJ
 20. KN Prawa Rodzinnego TBSP UJ
 21. KN Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ
 22. KN Prawa Sportowego TBSP UJ
 23. KN Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych TBSP UJ
 24. KN Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ
 25. KN Socjologii Prawa TBSP UJ
 26. KN Ti Estin Aletheia
 27. KN Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ
 28. KN Prawa Budowlanego i Nieruchomości TBSP UJ
 29. KN Kryminalistyki TBSP UJ
 30. KN Prawa Chińskiego TBSP WPIA UJ
 31. KN Historii Kultury Prawnej TBSP UJ

Koła Zawieszone:

 1. KN Prawa Europy Środkowo-Wschodniej TBSP UJ
 2. KN Prawa Państw Azjatyckich TBSP UJ
 3. KN Prawa Rolnego TBSP UJ
 4. KN Prawa Rynków Finansowych TBSP UJ
 5. KN Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ
 6. KN Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ