Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak przystąpić do Towarzystwa?

Procedura przystąpienia do Towarzystwa

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Statutu TBSP UJ z dn. 14 października 2019 r. członkiem Towarzystwa jest każdy członek Koła Naukowego zrzeszonego w TBSP UJ. Oznacza to, że wstępując w poczet członków jednego z naszych Kół Naukowych stajesz się członkiem Towarzystwa.

Pełna lista zrzeszanych przez nas Kół znajduje się tutaj

Każde z Kół ma własną procedurę przyjmowania nowych członków. W zdecydowanej większości przystąpienie niewiąże się z opłaceniem składki. Wystarczy zgłosić chęć przyjęcia do Przewodniczącego Koła, który dopełni dalszych formalności.