Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym jest TBSP UJ?

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ) jest organizacją studencką działającą na Uniwersytecie Jagiellońskim, zrzeszającą Koła Naukowe działające przy Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Towarzystwo działa w celu: wspierania działalności naukowej i dydaktycznej Kół zrzeszonych w TBSP UJ, rozwijania współpracy między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi, rozwoju działalności studenckich i doktoranckich kół naukowych na WPiA, integracji studenckiego ruchu naukowego na WPiA UJ, podtrzymywania tradycji Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Członkowie TBSP UJ

Członkami TBSP UJ byli m.in.: prof. Fryderyk Zoll senior, Juliusz Leo, prof. Stanisław Estreicher, prof. Edmund Krzymuski, prof. Władysław Wolter, prof. Józef Skąpski, prof. Stanisław Grodziski, prof. Andrzej Zoll, prof. Jan Vetulani, prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. Andrzej Mączyński, prof. Kazimierz Opałek, prof. Paweł Sarnecki, prof. Aleksander Lichorowicz, prof. Edward Drozd, prof. Janina Czapska, Bogusław Chrabota, prof. Fryderyk Zoll, prof. Marcin Spyra, prof. Andrzej Szumański.

Kuratorzy TBSP UJ

1851 - 1863 prof. dr Julian Dunajewski
1863 - 1876 prof. dr Fryderyk Zoll senior
1876 - 1886 prof. dr Maksymilian Zatorski
1886 - 1889 prof. dr Maurycy Fierich
1889 - 1892 prof. dr Lotar Dargun
1892 - 1928 prof. dr Edmund Krzymuski
1928 - 1934 prof. dr Kazimierz Władysław Kumaniecki
1934 - 1934 prof. dr Jerzy Lande
1934 - 1939 prof. dr Władysław Wolter
1945 - 1947 prof. dr Władysław Wolter
1947 - 1948 prof. dr Jerzy Langrod
1948 - 1950 prof. dr Michał Patkaniowski
1957 - 1967 prof. dr Władysław Wolter
1967 - 1970 prof. dr Konstanty Grzybowski
1970 - 1994 prof. dr Stanisław Włodyka
1994 - 2000 vacat, nieformalną opiekę sprawował prof. dr hab. Janusz Sondel
2000 - 2012 prof. dr hab. Andrzej Zoll
2012 - 2016 prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
2016 - 2019 prof. dr hab. Janina Błachut
2019 - 2022 prof. dr hab. Andrzej Szumański
2022 - obecnie prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Siedziba TBSP UJ

1851 - 1890 – przedpokój, Collegium Iuridicum, ul. Grodzka 53
1890 - 1903 – sala 35, Collegium Novum, ul. Gołębia 24
1903 - 1925 – sala w Collegium Nowodworskiego, ul. św. Anny
1914 - 1915 – mieszkanie Wiktora Medweckiego w Wiedniu
1925 - 1928 – sala w kamienicy, ul. Grodzka 20
1928 - 1939 – kamienica po prof. dr. Edmundzie Krzymuskim, ul. Jabłonowskich 5
1945 – sala w „Żaczku", al. 3 Maja
1945 - 1950 – kamienica po prof. dr Edmundzie Krzymuskim, ul. Jabłonowskich 5
od 1957 – dwie sale w Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
2003 – sala 303, ul. Krupnicza 2
2003 - 2012 – sala 302, Pałacu Larischa, ul. Bracka 12
2012 - 2022 - ul. Straszewskiego 25/9
2022 - obecnie - ul Straszewskiego 25/14

Bibliotekarze TBSP UJ (od 1852 r. do 1898 r.)

1852 - 1855 – Ludwik Myszkowski
1856 - 1858 – Maksymilian Zatorski
1858 - 1859 – Apolinary Przyłęcki
1859 - 1863 –  Witold Bochenek
1868 - 1869 – Stanisław Demianowski
1869 - 1871 – Wincenty Tarłowski
1871 - 1872 – Jan Propper
1873 - 1875 – Antoni Stawarski
1875 - 1877 – Wilhelm Dadlez
1877 - 1878 – Józef Stawski
1878 - 1879 – Walenty Mikrot
1879 - 1880 – Władysław Chmielowski
1880 - 1881 – Andrzej Wcisło
1881 - 1882 – Władysław Abraham
1882 - 1883 – Juliusz Leo
1883 - 1884 – Franciszek Kulczyński
1884 - 1885 – Juwenal A. Rozwadowski
1885 - 1886 – Ignacy Rosner
1887 – Ludwik Grzybowski
1887 - 1888 – Marcin Feintuch
1888 - 1889 – Stanisław Estreicher
1889 - 1890 – Wacław Bartynowski
1890 - 1891 – Władysław Patkiewicz
1891 - 1893 – Mieczysław Łachecki
1894 - 1895 – Marian Lang
1895 - 1896 – Władysław Dworak
1896 - 1897 – Jan Baczkiewicz
1897 - 1898 – Tadeusz Polak

Prezesi (od 1898 r. do 2003 r.)

1898 - 1899 – Tadeusz Polak
1899 - 1900 – Bronisław Krzyżanowski
1900 - 1901 – Zygmunt Lisowski
1901 - 1902 – Władysław Smolarski
1902 - 1904 – Tadeusz Spiss
1904 - 1905 – Kazimierz Zaczek
1905 - 1906 – Franciszek Bahr
1906 - 1909 – Henryk Pawlikowski
1909 - 1912 – Wiesław Stalony-Dobrzański
1914 – Adam Zagórski
1914 - 1915 – Wiktor Medwecki
1919 - 1920 – Paweł Szybiak
1920 - 1922 – Władysław Wolter
1922 - 1923 – Mieczysław Wyderka
1923 - 1924 – Stefan Grzybowsi
1924 - 1925 – Tadeusz Plich
1925 - 1926 – Tadeusz Romer
1926 - 1928 – Tadeusz Sikora
1929 - 1930 – Stefan Surzycki
1930 - 1931 – Juliusz Wisłocki
1931 - 1933 – Bohdan Tabiński
1933 – Mieczysław Pruszyński
1933 - 1934 – Mieczysław Wojtaszewski
1934 – Władysław Jarosz
1934 - 1935 – Ignacy Kleszczyński
1935 - 1936 – Stanisław Lisocki
1936 – Edward Muller
1936 - 1937 – Stanisław Sikora
1937 - 1938 – Tadeusz Rzepecki
1938 – Marian Buszek
1938 - 1939 – Stefan Michoński
1939 – Andrzej Łuczko (p.o.)
1939 - 1945 – Józef Trojanowski
1945 – Józef Skąpski
1946 – Andrzej Miączyński
1946 - 1947 – Józef Skąpski
1947 - 1949 – Wojciech Maria Bartel
1949 – Jan Sygulski
1949 – Adolf Tatarczuch (p.o.)
1949 - 1950 – Wiesław Lang
1951 – Zbigniew Waydowicz
1957 – Tadeusz Bojarski
1958 - 1960 – Jan Vetulani
1960 - 1963 – Andrzej Zoll
1963 - 1967 – Józef Skwierawski
1967 - 1969 – Ryszard Markiewicz
1969 - 1970 – Tomasz Gizbert-Studnicki
1970 - 1971 – Leokadia Sacha
1971 - 1972 – Jerzy Malec
1972 - 1973 – Urszula Pająk
1973 - 1974 – Franciszek Kuczmiński
1974 – Marek Starowicz
1974 - 1975 – Piotr Zimny
1975 – Krzysztof Borodej
1975 - 1976 – Bogusław Filar
1976 - 1977 – Janusz Sroka
1977 - 1978 – Aleksander Głazek
1978 - 1979 – Andrzej Pacholski
1979 - 1981 – Andrzej Szumański
1981 - 1892 – Mariusz Gózd
1982 - 1983 – Andrzej Kremer
1983 - 1984 – Krzysztof Buliński
1984 - 1986 – Mariusz Pasek
1986 - 1987 – Bogusław Chrabota
1987 - 1988 – Piotr Czarny
1988 - 1989 – Wiesław Latała
1989 - 1990 – Jarosław Majewski
1990 – Fryderyk Zoll
1990 - 1991 – Paweł Podrecki (p.o.)
1991 - 1993 – Andrzej Żelazowski
1993 - 1994 – Filip Fedorowicz
1994 - 1996 – Marcin Spyra (p.o.)
1997 - 1998 – Robert Pabis
1998 - 1999 – Tatiana Tobolewicz
1999 – Michał Jaworski
1999 - 2001 – Marcin Krzemiński
2001 - 2002 – Jan Halberda
2002 - 2003 – Marcin Wystrychowski

Poniżej udostępniamy publikacje dotyczące historii TBSP UJ dostępne w repozytoriach cyfrowych:

  1. Stanisław Estreicher - Czterdzieści lat istnienia Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1851 - 1891), Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, Kraków 1891
  2. Stanisław Estreicher - Sześćdziesiąt lat istnienia Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego: (1851-1911), Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, Kraków 1911
  3. Jan Halberda, Jerzy Malec (red.), Grzegorz Russek - 150 lat dziejów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego