Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Zmiana terminu posiedzeń zwyczajnych Zarządu TBSP UJ w roku akademickim 2023/2024

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem dot. zmiany terminów posiedzeń zwyczajnych Zarządu TBSP UJ w roku akademickim 2023/2024.

Wybory uzupełniające na członków Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ

Przedstawiamy obwieszczenie dot. wyborów uzupełniających do Kolegium Redakcyjnego Preglądu Prawniczego TBSP UJ. Wybory odbędą się 22 maja 2024 roku na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Zachęcamy do kandydowania!

Wybory uzupełniające na członków Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ

Przedstawiamy obwieszczenie dot. wyborów uzupełniających na członków Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Wybory odbędą się 25 kwietnia 2024 roku na posiedzeniu  Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Zachęcamy do kandydowania!

Wybory na Członków Prezydium TBSP UJ

Przedstawiamy obwieszczenie dot. wyborów na Członków Prezydium TBSP UJ. Wybory odbędą się 25 kwietnia 2024 roku na posiedzeniu wyborczym Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Zachęcamy do kandydowania!

Wybory Sędziów Sądu TBSP UJ

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem dot. wyborów Sedziów Sądu TBSP UJ. Wybory odbędą się 15 grudnia na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

O zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Wywiad z Dziekanem WPiA UJ z prof. J. Pisulińskim

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową przeprowadzoną z prof. J. Pisulińskim, dziekanem WPiA UJ przez członka redakcji Przeglądu Prawniczego TBSP UJ dra Michała Piecha, adwokata. 

Rozmowa jest dostępna tutaj, ukaże się również w najbliższym numerze Przeglądu. 

Program studiów LLM razem z Kołem Prawa Sportowego

Koło Prawa Sportowego TBSP UJ ma przyjemność zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu poświęconym programom LLM, ze szczególnym uwzględnieniem programów LLM z prawa sportowego, współorganizowanym z Lagunita Education. Spotkanie odbędzie w dniu 17.05 (wtorek) w godz. 18.30-19.30 na platformie MS Teams, a poświęcone będzie następującym zagadnieniom:

- Czym jest program LLM i dlaczego warto na niego aplikować? - Dla kogo są studia LLM z prawa sportowego i czym się charakteryzują? - Jakie są dalsze losy alumnów LLM?

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIyM2NjNjEtZWZjMS00ZWMwLTg4YTEtMzFmNmZjNzZiODc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d0caa02b-db6d-49d7-91c8-d69079e228ca%22%7d

Udział w wydarzeniu jest darmowy i wymaga uzupełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdpz2YLKT.../viewform

Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu to informację o programie LLM znajdziesz na stronie Lagunity: https://lagunita.education/oferta/studia-llm-za-granica "

Wybory Członków Prezydium

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Przewodniczącego Komisji Wyborczej dot. wyborów Członków Prezydium TBSP UJ na rok 2020/21.

Treść obwieszczenia

Zaświadczenia o członokostwie w TBSP UJ

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wydawania zaświadczeń o członkostwie w naszym Towarzystwie uprzejmie informujemy, że takie zaświadczenia wydawane są jedynie dla osób będących członkami TBSP UJ w roku akademickim 2015/2016 i w latach późniejszych. Zaświadczenia zawierają informacje o okresie przynależności członka TBSP UJ do danego Koła Naukowego zrzeszonego w TBSP UJ lub organów TBSP UJ i nie dotyczą szczegółowego zakresu podejmowanych aktywności przez danego członka. W celu otrzymania zaświadczenia prosimy o kontakt z sekretarzem TBSP UJ (sekretarz.tbsp@uj.edu.pl). Jednocześnie informujemy, że ze względu na utrudnienia związane z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii wydawanie zaświadczeń zawieszono do dnia 1 lipca 2020 roku. Zainteresowanych zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu.

Stanowisko Zarządu TBSP UJ dotyczące zmian w polskim sądownictwie

Zarząd Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ podjął uchwałę wyrażającą stanowisko dotyczące sytuacji wokół wymiaru sprawiedliwości. Jako studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na co dzień związani z prawem apelujemy o podjęcie kroków zmierzających do ograniczenia chaosu prawnego, jaki nastąpił w związku ze zmianami w obrębie sądownictwa. Do naszego stanowiska dołączamy petycję, w której każdy obywatel może poprzeć wyrażone przez nas postulaty.

Treść uchwały

Link do petycji