Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Recenzentów i Recenzentek Przeglądu Prawniczego TBSP UJ od 2021 roku:

dr Marek Antas - Sąd Okręgowy w Przemyślu

dr Wojciech Bańczyk - Uniwersytet Jagielloński

dr Mariusz Baran - Uniwersytet Jagielloński

dr Marian Bedrii - Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

dr Jolanta Behr - Uniwersytet Wrocławski

dr Michał Berek - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Piotr Bogdanowicz, prof. UW - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG - Uniwersytet Gdański

dr hab. Konrad Burdziak - Uniwersytet Szczeciński

dr Agata Cebera - Uniwersytet Jagielloński

dr Monika Chlipała - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Justyna Ciechanowska - Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Wojciech Ciszewski - Uniwersytet Jagielloński

dr Zbigniew Cywiński - Uniwersytet Warszawski

dr Paweł Czarnecki - Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Czarny - Uniwersytet Jagielloński

dr Witold Daniłowicz

dr hab. Tomasz Długosz - Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Drabiarz - Uniwersytet w Białymstoku

dr Krzysztof Drozdowicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Natalie Fox-Wieloch - Uniwersytet Jagielloński

dr Edyta Gapska - Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki - Uniwersytet Jagielloński

dr Sonia Głogowska - Uniwersytet Jagielloński

dr Elżbieta Gudowska-Natanek - Uniwersytet Jagielloński

dr Ewa Habzda-Siwek - Uniwersytet Jagielloński

dr Mikołaj Iwański - Uniwersytet Jagielloński

dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Przemysław Konieczniak - Uniwersytet Warszawski

dr Edyta Konopczyńska - brak

dr hab. Anna Kościółek , prof. URz - Uniwersytet Rzeszowski

dr Jan Kluza - Uniwersytet Jagielloński

dr Michał Kućka - Uniwersytet Jagielloński

dr Wojciech Kwiatkowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Alicja Limburska - Uniwersytet Wrocławski

dr Konrad Lipiński - Uniwersytet Wrocławski

dr Jakub Łakomy - Uniwersytet Wrocławski

dr Sławomir Maciejewski - Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Mikołaj Małecki - Uniwersytet Jagielloński

dr Szymon Mazurkiewicz - Uniwersytet Jagielloński

dr Aneta Mendrek - Uniwersytet Jagielloński

dr Dobrochna Minich - Uczelnia Łazarskiego

dr Dominika Mróz-Krysta - Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Monika Namysłowska - Uniwersytet Łódzki

dr Agata Niżnik-Mucha - Uniwersytet Jagielloński

dr Przemysław Pałka - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Maciej Pichlak , prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski

dr Marcin Podleś - Uniwersytet Wrocławski

dr Oskar Pogorzelski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Joanna Połatyńska - Uniwersytet Łódzki

dr Michał Pyka - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Roman Uliasz - Uniwersytet Rzeszowski

dr Marcin Romanowicz - Uniwersytet Warszawski

dr. Karol Ryszkowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Arkadiusz Sadza - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Maciej Serowaniec , prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Magdalena Skibińska - Uniwersytet Zielonogórski

dr Dariusz Stolicki - Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Strąk - Instytut Nauk Prawnych PAN

dr Marcin Szwed - Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Tomczak - Uniwersytet Opolski

dr Marek Topór - Uniwersytet Jagielloński

dr Zbigniew Więckowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Justyna Włodarczyk-Madejska - Instytut Nauk Prawnych PAN

dr Aleksander Wróbel - Uniwersytet Jagielloński

dr Michał Zalewsk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Monika Zalewska - Uniwersytet Łódzki

dr Witold Zontek - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Artur Żurawik - Uniwersytet Jagielloński

dr Tomasz Czech - bez afiliacji

dr Wojciech Górecki - Uniwersytet Jagielloński